Veelgestelde vragen

Mantelzorgers zorgen vrijwillig, langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, of een ander familielid, buur, vriend of kennis. Mantelzorgers geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.
1 op de 3 Nederlanders van 16 jaar en ouder gaven in 2019 mantelzorg, dit zijn circa 5 miljoen mantelzorgers.

Van de mantelzorger en van de zorgontvanger heb ik nodig:

  • Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum
  • Adres, telefoonnummer, e-mailadres
  • Burgerservicenummer (bsn)
  • Gegevens zorgverzekering en aanvullende verzekering
  • Wat is het ziektebeeld en wat zijn jullie van elkaar, bijvoorbeeld partners, kind, ouders, broer, zus, vriendin, of buur.
Mantelzorgveerkracht.nl vindt je privacy belangrijk. Ik behandel je persoonsgegevens dan ook vertrouwelijk en verwerk ze volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Privacyverklaring staat bij “Informatie” op mijn website.
Een mantelzorgmakelaar helpt mantelzorgers zodat zij hun zorgtaken beter vol kunnen houden en niet overbelast raken. Het werk van de mantelzorgmakelaar begint met een gesprek met de mantelzorger. Wat is precies de hulpvraag, waar gaat het mis of is ondersteuning nodig? Samen zoeken we naar de beste oplossing maar mantelzorgers houden altijd zelf de regie, zij bepalen welke zorg ze inschakelen.
Het adviestarief van de beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM) is 85,- per uur inclusief btw. De werkzaamheden van een mantelzorgmakelaar worden meer en meer erkend en gewaardeerd. Hierdoor zijn er steeds meer mogelijkheden om die dienstverlening (gedeeltelijk) vergoed te krijgen via de zorgverzekeraar vanuit het aanvullende pakket van degene die mantelzorg geeft of van degene die mantelzorg krijgt, door de werkgever als de ondersteuning is gericht op een goede afstemming tussen werk en privé, door de gemeente vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo), uit het vrij besteedbare bedrag van het Persoonsgebonden Budget, of uit eigen middelen. Als er geen aanspraak is op vergoeding, bepalen we samen welke werkzaamheden ik kan doen en maak ik een vrijblijvende offerte vooraf.
Wist je dat mantelzorgondersteuning een verantwoordelijkheid is van de gemeente? Het is per gemeente verschillend wat er geregeld is voor mantelzorgondersteuning. De mantelzorgmakelaar weet de weg in de (bureaucratie van de) zorg. Waar nodig, regelt de mantelzorgmakelaar bijvoorbeeld de toegang tot algemene voorzieningen of maatwerk.